Český Krumlov – historická perla jižních Čech

Historic city of Cesky Krumlov (Czech Republic)
Foto: Depositephotos

Český Krumlov je městem nacházejícím se v Jihočeském kraji. Čím vším je zajímavé? Které významné pamětihodnosti byste si určitě neměli nechat ujít, pokud jej navštívíte?

Vznik a historie Českého Krumlova

Město je pokládáno za architektonickou perlu uprostřed překrásné přírody jihu Čech. Dějiny tu zanechaly mnohé významné památky.

Historie města je dlouhá, sahá oficiálně do roku 1253, kdy se objevuje první písemná zmínka. Nicméně nejstarší osídlení lze podle současných odhadů datovat do éry starší doby kamenné neboli paleolitu, což odpovídá rozmezí cca 70 000 až 50 000 let před naším letopočtem.

Vývoj Českého Krumlova je neodmyslitelně svázán také s přítomností německy hovořícího obyvatelstva. To zde sídlilo už od založení města. Přičemž s rozvojem hornictví začala němčina v této lokalitě dokonce převažovat.

Přídomek Český však získal Krumlov již v roce 1439, neboť bylo žádoucí jej odlišit od Moravského Krumlova. Samotné označení Krumlov však z němčiny pochází, a to z výrazu „Krumme Aue“, ten lze doslova přeložit jako „Křivý luh“ a souvisí se zdejšími přírodními poměry. Území, na němž se dnešní Český Krumlov rozkládá, totiž lemují meandry řeky Vltavy.

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Dominantu města tvoří Státní hrad a zámek Český Krumlov. Ten vyniká svou architektonickou úrovni i rozlohou. Jde dokonce o druhý největší zámecký a hradní komplex v Česku. Značný význam však památka má i ve středoevropském kontextu.

Samotný zámek byl založen již okolo roku 1250 tehdejšími pány z Krumlova, a to jako gotický hrad. Po vymření tohoto rodu přešel do majetku spřízněné větve Rožmberků. Těm až do 17. století sloužil jako rodové sídlo. Následně se z něj stalo sídlo Schwarzenberků. Interiéry, které zde dnes návštěvníci ve své autentické podobě mohou spatřit, pocházejí pak ze 16., 18. a 19. století.

Jedním ze symbolů krumlovského zámku jsou také místní medvědi. Jejich chov zde má tradici už od 16. století. Chovají se v tzv. Medvědím příkopu. V současné době jsou zvířecími obyvateli zámku medvědi Polyxena a Vilém, kteří pocházejí z Ruska.

Panorama Cesky Krumlov

Památky Vnitřního města

Z historického hlediska mimořádně hodnotným celkem je centrum města. To reprezentuje pozoruhodnou ukázku středověkého rezidenčního města, intaktně dochovanou. Zástavba je pro svou unikátnost již od roku 1992 zařazena do seznamu UNESCO.

V současné době čítá na 300 památkově chráněných objektů. V původní podobě se zde dochovaly jedinečné ukázky gotické, renesanční i barokní architektury.

Jednou z historických částí je tzv. Vnitřní město. K nejvýznamnějším památkám v rámci tohoto okruhu náleží například kostel sv. Víta, jenž svou štíhlou věží dotváří společně s věží zámeckou charakteristickou siluetu města. Jeho historický a stavební vývoj kostela je spjat se dvěma již zmíněnými nejvýznamnějšími šlechtickými rody – Rožmberky a Schwarzenberky.

K dalším důležitým památkám patří dále městská renesanční radnice, jezuitská kolej, Vlašský dvůr a Krčínův dům.

Památky čtvrti Latrán

Vnitřní město však není jedinou pozoruhodnou součástí Českého Krumlova. Tu další tvoří historická čtvrť nacházející se za řekou severně. Nazývá se Latrán a rovněž se může pyšnit četnými historickými památkami, které dodnes obdivují domácí i zahraniční návštěvníci.

Svým rozsahem impozantní je například soubor budov klášterního komplexu minoritů a klarisek. Založen by v polovině 14. století, následně si prošel gotickou úpravou, aby se do jeho podoby propsalo v průběhu 17. a 18. století i baroko.

Další důležité pamětihodnosti, které byste si v rámci této čtvrti při návštěvě Českého Krumlova jednoznačně neměli nechat ujít, jsou také Budějovická brána, kostel sv. Jošta a zámecký pivovar, dnes nazvaný pivovar Eggenberg.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

Pokračovat

Post navigation

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


TOPlist